Актуализиран е европейският наръчник за валидиране за 2016г.

2016 update of the European inventory on validation published

Публикуван е синтезиран доклад, който допълва актуализацията за 2016 г. на Европейския наръчник за валидиране на знанията от неформално и самостоятелно учене. Общият доклад е придружен от 36 национални и четири тематични доклада

Наръчникът представя актуализиран преглед на практиките и договореностите за валидиране във всички държави-членки на ЕС, страните от Европейската асоциация за свободна търговия и Турция. Актуализацията за 2016 г. е шестата по ред, следваща тези през 2004 г., 2005 г., 2008 г., 2010 г. и 2014 г.

Препоръката на Съвета за валидиране на неформалното и самостоятелното учене от 2012 г. насърчава държавите-членки да въведат национални договорености за валидиране до 2018 г. Това ще даде възможност на лицата да повишат прозрачността и стойността на своите знания, умения и компетенции, придобити извън официалното образование и обучение: на работното място, у дома или в доброволчески дейности.

В синтезирания доклад се обобщава настоящата ситуация във всички посочени страни и се описва напредъкът за постигането на целите, поставени в препоръката на Съвета от 2012 г.

Свалете доклада оттук: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4153

Източник: http://www.cedefop.europa.eu/bg/news-and-press/news/2016-update-european-inventory-validation-published