Знаете ли: Какво е Инженер по металургия?

Do you know: what is a Metallurgical Engineer?

Металургия е изследването на качествата на метала, а знанията се прилагат за производството, пречистването, употребата и рециклирането на металите

Металурзите (наричани още металургични инженери или инженери по материалознание) са учени в областта на материалите, които имат специализирани знания за метали като стомана, алуминий, желязо, мед. Те често работят със сплави – метали, смесени един с друг или с други елементи, за да получат специфични търсени свойства. Те изпитват ефективността им и решават кои метали в какви случаи да бъдат използвани.

Химическите металурзи тестват руди, за да определят възстановяемостта на металите и проектират процесите, за да ги възстановят ефективно. Те също наблюдават корозията и износването на металите и разработват начини за укрепването им. Те също могат да тестват метали, за да се уверят, че са с приемливо качество.

Физическите металурзи наблюдават поведението на металите под стрес и пишат доклади за резултатите от теста. Те също така разследват произшествия, потенциално причинени от металургични повреди.

Технологичните металурзи проектират метални части и контролират процесите, чрез които са оформени, като например леене. Те също заваряват и спояват метални части заедно.

Металурзите работят, за да моделират или комбинират метали, с цел да създадат определени желани форми или свойства. Металургията също е фокусирана и върху производството и комбинирането на сплави и разделянето на металите от техните руди. Въпреки че спецификата на работата се различава доста в различните сфери, обхватът на повечето работни задачи на металурзите е:

  • Преглед на тематичните изследвания и списания, обсъждащи текущите открития в тази област;
  • Събиране и контролиране на проби от среди и метали за извършване на анализи;
  • Оценяване и прилагане на металургични проби и анализи;
  • Идентифициране и докладване на възникнали проблеми при металообработването;
  • Консултиране и отправяне на препоръки за коригиране, облекчаване или подобряване на процесите;
  • Прилагане на най-добрите процедури в металургичния анализ;
  • Подготовка и обобщаване на доклади, съдържащи високо технически данни, за вътрешни и външни заинтересовани страни;
  • Документиране и съобщаване на резултатите от техническите данни;
  • Ангажираност в компютърното моделиране за целите на металургичното инженерство;
  • Осигуряване на подходящи документи, касаещи здравето и безопасността и съответстващи на инженерните политики и процедури.

Търсите работа като Инженер по металургия?

Търсенето на металургични инженери ще се промени между 2012 г. и 2022 г. Това отчасти се дължи на намаляването на заетостта в производствения сектор. Очаква се обаче да се отворят работни места, тъй като по-възрастните работници ще се пенсионират.

Източник: http://www.environmentalscience.org/career/metallurgist