Знаете ли: Какво е Машинен инженер?

Do you know: what is a Mechanical Engineer?

Много индустрии разчитат на механични системи и поради тази причина машинното инженерство се смята за една от най-разнообразните инженерни дисциплини

Машинните инженери предоставят ефективни решения за развитието на процеси и продукти, създават от дизайни на малки компоненти до дизайн на големи заводи, машини или превозни средства.

Те работят на всички етапи от създаването на един продукт – от проучването и разработването, до дизайна и производството, чак до инсталирането и въвеждането в експлоатация. Благодарение на това, има търсене на такива кадри в широк диапазон сектори, като:

 • производство
 • енергетика
 • строителство
 • медицина

Машинните инженери могат да управляват хора и ресурси, както и да въвеждат и развиват нови материали и технологии.

Отговорности:

 • дизайн и въвеждане в експлоатация на рентабилно оборудване с цел да се подобри неговата безопасност и надеждност;
 • изготвяне на проектни спецификации;
 • разработване, тестване и оценка на теоретични постановки;
 • разрешаване на проблеми с отделите за производство, подизпълнителите, доставчици и клиенти;
 • гарантиране на надеждността на продуктите при работа в определена оперативна среда;
 • управление на проекти според инженерните принципи и техники;
 • планиране и дизайн на процесите по създаване на нови продукти;
 • произвеждане на детайли за спецификации и рамкови конструкции;
 • препоръка на модификации, съгласно получени резултати от тестване на прототипи;
 • използване на аналитични и концептуални умения, както и на умения за проучване и планиране, в частност на математическо моделиране и дизайн с помощта на компютър;
 • оценка на въпроси като цена, безопасност и времеви ограничения и отражението им в даден продукт;
 • работа с други професионалисти, в и извън инженерния сектор;
 • мониторинг и въвеждане в експлоатация на машини и системи.

Търсите работа като Машинен инженер?

Работното време обикновено включва допълнителни извънработни часове, но не и уикенди или смени.

Само-наемането и работата на свободна практика са възможни за квалифицирани инженери с добра репутация и опит. Краткосрочни договори или консултантска работа често се предлагат от агенции и също са възможни.

Източник: https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/mechanical-engineer