Какво е индустрия 4.0?

Какво е индустрия 4.0?

Всички говорят за Индустрия 4.0. Но какво точно означава този термин? И какво беше преди това?

Индустрия 4.0 се отнася до четвъртата индустриална революция. След механизацията (Индустрия 1.0), масово производство (Индустрия 2.0) и автоматизацията (Индустрия 3.0), сега "интернетът на предметите и услугите" се превръща в неразделна част от производството. Индустрия 4.0 има потенциал да създаде извънредни възможности за растеж и конкурентни предимства за Германия като място за бизнес. Експертите прогнозират, че предприятията ще могат да увеличат производителността си с около 30%, ако използват Индустрия 4.0

Социални машини

Интелигентните машини споделят информация едни с други, така, както хората правят в социалните мрежи онлайн. Те могат да се организират сами и да работят заедно, за да координират процесите и крайните срокове. Това прави производството по-гъвкаво и ефективно. Освен това, тези машини комуникират директно с всички информационни системи в компанията, което позволява непрекъснат информационен поток в области като продажби или развитие.

Глобални съоръжения

Производствената сфера не е единственото място, където машините споделят данни помежду си. Тъй като те са свързани с доставчици и клиентски системи, това им позволява да реагират независимо на всички промени, които настъпват. Ако един доставчик не може да извърши дадена доставка, технологията анализира капацитета и разходите за алтернативни доставчици в реално време и автоматично прави поръчка.

В интелигентните фабрики хората все още играят важна роля в производствения процес. Като оператори, те наблюдават и контролират последователността в производствената мрежа. ИТ-базираните системи за наблюдение практически могат да разширят кръгозора на оператора за цялата фабрика (чрез разширена реалност). Тези системи могат да бъдат приспособени към индивидуалните способности и нужди на членовете на персонала и предлагат възможност за удължаване на времето, в което възрастните хора могат да са работоспособни.

Умни продукти

Всеки умен продукт съдържа данни за условията на работа и състоянието на продукта. Тези данни се съхраняват върху малки RFID чипове, като създават виртуално копие на всеки умен продукт. Такава информация се събира, актуализира и оценява по време на целия жизнен цикъл на продукта, от първия етап на производството, през действителното използване от клиента, до момента на рециклиране. Още преди да започне производството, продуктът разполага с информация за купувача, както и за поръчката, текущото му състояние и производствените етапи, необходими за превръщането му в готов продукт. Той може да каже на машината каква форма трябва да му придаде или дали да бъде боядисан в червено или синьо. Клиентите могат да бъдат част от процеса и да получат много по-персонализирани продукти, докато производствените разходи остават същите или дори спадат.

Виртуална продукция

В допълнение към реалната производствена сфера, интелигентните фабрики ще имат дигитален близнак със същите продукти и ресурси. Това цифрово копие ще позволява виртуални симулации на всички производствени процеси, които показват алтернативни производствени последователности и потенциал за оптимизиране на производствените линии. Системата също така ще позволява на инженерите да контролират и наблюдават дистанционно производството в реално време. Въпреки че вече разполагаме с виртуални копия на реални фабрики, те все още не са свързани в реално време - т.е. промените във виртуалното копие не водят директно до промени в реалната фабрика и обратно.

Смарт услуги

Индустрия 4.0 не се ограничава до само фабрики. В края на краищата, интелигентните продукти правят повече, отколкото активно да контролират собствения си производствен процес. След като бъдат доставени на клиент, те служат като платформа за нови бизнес модели. В бъдеще ще има милиарди интелигентни продукти, които ще са свързани с интернет през целия им полезен живот и ще спестят огромно количество данни за собствената си работа и състоянието им в облака. Всички тези събрани данни ще могат да се използват за оптимизиране на продуктите. Нещо повече, интелигентните алгоритми ще могат да свържат съществуващите данни с нова информация и да осигуряват основа за предлагане на персонализирани услуги в допълнение към физическия продукт. Например, операторите на диагностични устройства ще могат да събират и анализират данни от всички устройства в района, за който отговарят, и да ги използват за генериране на нови услуги, като например поставяне на възможни диагнози. В сравнение с днешните бизнес модели основната база данни ще бъде експоненциално по-добра.

Industry 4.0: when the product controls production (source: ZVEI)

Източник: http://english.bdi.eu/article/news/what-is-industry-40/

Източник на изображение: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0