Как са представени страните, участващи в проекта 3MVET, в новото проучване на ОИСР за образованието?

Как са представени страните, участващи в проекта 3MVET, в новото проучване на ОИСР за образованието?

Една от целите на проекта 3MVET е да подобри прехода от училище към работа

Според новото проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) "Образование с един поглед" 40% от германските студенти във висшето образование избират предмет от областите Наука, технологии, инженерни науки, математика (STEM), което им дава отлични възможности на пазара на труда. Въпреки това разликата между половете е голяма, като по-малко от една трета от участниците са жени. Също така, преходът от училище към работа е относително плавен, поради наличието на професионалните програми за тези, които не влизат в университета.

Испания и Турция също бяха сред страните-участнички в проучването. Резултатите за образованието в посочените области Наука, технологии, инженерни науки, математика обаче не са толкова положителни. В сравнение с Германия, само 26% от испанските и 18% от турските ученици избират учебно заведение с такава насоченост. И в двете страни твърде малко студенти се записват в програми за професионално образование и обучение (ПОО) въпреки високите нива на заетост за тези, които имат професионална квалификация.

Проектът 3MVET има за цел да подобри програмите за ПОО в Европа, особено в областите Наука, технологии, инженерни науки, математика, за да даде на младите хора по-добри шансове на пазара на труда. Наръчниците за учители и наставници ще предоставят полезни насоки за това как да се подобри преходът от училище към работа и как да се мотивират учениците чрез практически опит в света на труда.

За повече информация относно резултатите от "Образование с един поглед", вижте пълното проучване. Подробна информация за Германия, Испания и Турция са налични и на съответните езици: http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm 

 

Klett MINT GmbH - Germany