Представители на малки и средни предприятия в България бяха запознати с проект 3 MVET

3MVET България

Събитие за популяризирне на проект 3MVET - 19 януари 2017

На 19 януари 2017 г. в семинарната зала на Германо-Българската индустриално-търговска камара в София се проведе среща на фокус група по проблемите на чиракуването в малките и средни предприятия. В срещата взе участие Галина Петрова, мениджър проекти в РААБЕ България и член на екипа, работещ по международния проект 3MVET по програма Еразъм+.

Тя запозна представителите на малките и средни предприятия в България с основните целеви групи на проекта "Иновативни материали за професионалното образование и обучение в професионалното направление на" Машиностроене, металообработване и металургия "- 3 MVET. Интерес предизвикаха продуктите, които ще бъдат създадени от партньорите в двете години на проекта - наръчници за учители и преподаватели в областта на професионалното образование и обучение и за наставници в предприятия, ангажирани да провеждат обучение в реална работна среда. Последвалата дискусия разкри необходимостта от такава професионална литература и очерта предизвикателствата пред  малките и средни предприятия, приемащи ученици за обучение.