Проведе се заключителната международна конференция по проект 3MVET

заключителната международна конференция по проект 3MVET

На 4 септември в парк-хотел „Москва“, гр. София се проведе заключителната международна конференция по проект: Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ 3MVET, по програма Еразъм+, който РААБЕ България изпълнява от месец октомври 2016 г.

Над 200 участници, от които 100 чуждестранни гости се включиха в конференцията, за да обменят опит от професионалния сектор, който е от ключово значение за икономиката на всяка държава.

В приветствието си към участниците в конференцията г-жа Таня Михайлова, Заместник-министър на образованието и науката, формулира основните задачи, които стоят пред професионалното образование и обучение в България. Специален гост на събитието беше и г-жа Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение.

В рамките на конференцията бяха представени резултатите от проекта – 3МVET Наръчник за учители, 3МVET Наръчник за ментори в предприятия в областта на машиностроенето, металообработването и металургията и Матрица за признаване на резултати.

8 организации от 4 държави обединиха усилията си за да изпълнят основната цел на проекта – повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение като цяло, както и повишаване на популярността и подобряването на качеството на обучението по професиите, които в момента са много търсени поради най-новите тенденции в икономическото развитие на Европа. По време на изпълнението на проекта бяха проектирани, разработени, тествани, валидирани и разпространени следните иновативни продукти: методически материали за учители, учебни материали за наставници/ментори, матрица за сравняване на резултатите от обучението на ученици/чираци/стажанти.

Партньорите, работещи по проект 3MVET: РААБЕ България – координатор на проекта, Palfinger Productionstechnik ЕООД – България, Професионална гимназия по механоелектротехника „9 май“- гр. Червен бряг, Klett MINT – Германия, университетът Balikesir  –  Турция, Технически лицей ORTAKOY – Турция, Технологичен институт ITAINNOVA – Испания, Център за професионално обучение и образование Somorrostro – Испания.