Трета среща по проекта 3MVET в Мускиз, Испания

Домакин на транснационалната среща бе Центърът за професионално обучение и образование Somorrostro от 7 до 9 февруари 2018 г.

В периода 7-9 февруари 2018 г. в Мускиз, Испания се проведе третата среща от проекта 3MVET (Иновативни материали за професионалното образование и обучение в областите "Машиностроене, металообработване и металургия").

11 участника от 8 партньорски организации присъстваха на събитието – РААБЕ България ЕООД, Палфингер ЕООД – България, Професионална гимназия по механоелектротехника „ 9 май“- гр. Червен бряг, Клет Минт – Германия, университетът Balikesir -  Турция, Технически лицей ORTAKOY – Турция, Технологичен институт ITAINNOVA – Испания и Центърът за професионално обучение и образование Somorrostro – Испания, който бе и домакин.

По време на срещата бяха обсъдени важни теми от изпълнението на проекта, сред които: напредъка по проекта, финансов преглед и разпространение на изпълнението му. Участниците представиха и обсъдиха доклади за етапите на оценяване на проекта – преди и след тестването на 3MVET наръчниците за учители и ментори. На фокус бяха поставени и организационни въпроси, задачи и срокове за изпълнение.

Партньорите планираха и предстоящите събития по проекта – съвместно обучение в Щутгарт, Германия и конференция за разпространение на резултатите от проекта в София, България.

Част от срещата бе насочена към изискванията и очакванията на бизнеса към обучението на учениците в професионалното образование и обучение в областите "Машиностроене, металообработване и металургия". Всички участници взеха участие в дискусиите и планирането на предстоящите дейности по третия продукт от проекта – Матрица за сравняване на очакваните резултати от обучението.