Център за професионално образование и обучение Соморостро, Испания, проведе фокус група по проект 3MVET

Centro de Formacion Somorrostro conducted Focus Group

В Испания 20 учители от професионалното образование и обучение дискутираха върху 3MVET Наръчника за учители

На 31 октомври в Дуранго, Биская се проведе фокус група, в която 20 учители от ПОО дискутираха върху Наръчника за учители, разработван от екипа на EU проектa 3MVET.

Целта на проведената фокус група беше да се вземат под внимание препоръките на крайните потребители на Наръчника, както и да бъде използван опитът на учителите за подобряването му.

Участниците предоставиха много ценна обратна връзка, която ще бъде използвана за усъвършенстване на съдържанието на Наръчника.