Новини

24 – 28 април 2018: Съвместно обучение на партньорите в Щутгарт

24 – 28 април 2018: Съвместно обучение на партньорите в Щутгарт

В хода на съвместното обучение на партньорите в Щутгарт (Германия) 18 участници от четири партньорски организации в проекта 3MVET ще получат практически познания за немското образование в 3МVET сектора (машиностроене, металообработване и металургия), което се е доказало като система с добър практически модел.

Образованието и квалификациите на менторите варират в различните страни, но социалните, комуникативни и организационни компетенции са общи в компаниите из цял свят

Образованието и квалификациите на менторите варират в различните страни, но социалните, комуникативни и организационни компетенции са общи в компаниите из цял свят

Успешните ментори трябва да разполагат с набор от умения. Въпреки че в повечето страни няма изисквания за определено образование и квалификация, тези специалисти трябва да работят усилено върху непрекъснатото развитие и подобряване на техните социални и организационни компетенции.

Технологичният институт Итаинова проведе фокус група по проект 3MVET

На 1.12.2017 в Сарагоса, Испания, институтът Итаинова проведе фокус група за оценка на Наръчника за ментори по проект 3MVET. Участие взеха ментори, инженери и експерти в областта, които споделиха мнението си за продукта и отправиха ценни насоки.

По проекта са планирани и ще бъдат проведени общо 6 фокус групи.

Международен принос за професионалното образование и обучение – Наръчник за наставници по проект 3MVET

Ноември, 2017 – Фокус група в университета в Балъкесир, Турция

Наръчникът за наставници се подготвя по проект 3MVET – „Иновативни материали за професионалното образование и обучение в направление "Машиностроене, металообработване и металургия" от партньори от Турция, България, Германия и Испания. Наръчникът е представен на близо 30 участници, които са наставници и инженери от различни фирми в Балъкесир. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на професионалното образование и обучение в професионалните направления на машиностроенето, металообработването и металургията.

Centro de Formacion Somorrostro conducted Focus Group

В Испания 20 учители от професионалното образование и обучение дискутираха върху 3MVET Наръчника за учители

На 31 октомври в Дуранго, Биская се проведе фокус група, в която 20 учители от ПОО дискутираха върху Наръчника за учители, разработван от екипа на EU проектa 3MVET.

Целта на проведената фокус група беше да се вземат под внимание препоръките на крайните потребители на Наръчника, както и да бъде използван опитът на учителите за подобряването му.

Участниците предоставиха много ценна обратна връзка, която ще бъде използвана за усъвършенстване на съдържанието на Наръчника.

Насърчаване на предприемачеството

Икономическият растеж в Европа и наличието на работни места зависят от мерките за подкрепа на растежа на предприятията

Предприемачеството създава нови компании, отваря нови пазари и създава нови умения. Най-важните източници на заетост в ЕС са малките и средните предприятия (МСП). Целта на Комисията е да насърчи хората да станат предприемачи, както и да улесни създаването и развитието на бизнеса им.

Какво е предприемачество?

Предприемачеството е способността на индивида да превърне идеите си в действия. То обхваща в себе си креативност, иновация, поемане на риск, способност за планиране и управление на проекти, така че да бъдат постигнали поставените цели.

Как са представени страните, участващи в проекта 3MVET, в новото проучване на ОИСР за образованието?

Една от целите на проекта 3MVET е да подобри прехода от училище към работа

Според новото проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) "Образование с един поглед" 40% от германските студенти във висшето образование избират предмет от областите Наука, технологии, инженерни науки, математика (STEM), което им дава отлични възможности на пазара на труда. Въпреки това разликата между половете е голяма, като по-малко от една трета от участниците са жени. Също така, преходът от училище към работа е относително плавен, поради наличието на професионалните програми за тези, които не влизат в университета.

6 стъпки в съвременния процес на производство на стомана

Методите за производство на стомана са се развили значително от началото на индустриалното производство в края на 19 век.

Съвременните методи обаче все още се базират на една и съща предпоставка като Бесемеровия процес, а именно как най-ефективно да се използва кислород за понижаване на съдържанието на въглерод в желязото.

Модерното производство на стомана може да се раздели на шест стъпки:

Запазете датата - Европейска седмица на професионалните умения 2017

Втората Европейска седмица на професионалните умения ще се проведе от 20 до 24 ноември 2017 г.

Първата Европейска седмица на професионалните умения беше проведена от 5-9 декември 2016 г. със събития в Брюксел и стотици дейности в държавите-членки, държавите от ЕАСТ и страните-кандидатки за членство в ЕС, организирани на национално, регионално и местно равнище. За да инвестираме миналогодишната енергия и ентусиазъм, ще организираме Втора Европейска седмица на професионалните умения в периода 20-24 ноември 2017 г.

За какво става дума?

Награда за Обучение на работното място - Европейска седмица на професионалните умения 2017 г.

Наградата за "Професионално обучение в микро, малки и средни предприятия на различни етапи от кариерата" е открита за кандидатстване до 27 септември 2017 г.

Микро-, малки и средни предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Те представляват 99% от всички предприятия в Европейския съюз и наемат повече от 67% от работещите. Тези компании са ключът към осигуряването на икономически растеж, иновации, създаване на работни места и социална интеграция в Европейския съюз.

Основните цели на наградата са: