Новини

36 indicators present VET data for European countries

Запитвали ли сте се колко ученици участват в начално професионално образование и обучение в европейските страни? Или колко предприятия осигуряват обучение на работниците?

Изборът на 36-те показателя се основава на тяхното значението за постигане на целите на "Европа 2020". Те представляват най-новите предизвикателства и възможности, произтичащи от развитието на съответната статистическа инфраструктура и включват доказателства от Европейската статистическа система.

Upcoming Event

2-та Международна среща по проект 3MVET ще се проведе през май 2017

2-та Международна среща по проект 3MVET ще се състои на 11 май 2017г. в Сарагоса, Испания. Целта на събитието е да бъде проведена дискусия и преглед на напредъка по проекта. По време на срещата партньорите ще направят преглед на финансите и оценка на изпълнените процеси и комуникацията до момента. Една от главните задачи е да се планира предстоящата тестова фаза на проекта с фокус-групи в България, Турция и Испания.

High-performance apprenticeships & work-based learning: 20 guiding principles

20 ръководни принципа за професионалното образование и обучение, разработени през 2014-2015

Представени са 20 ръководни принципа, разработени в периода 2014-2015. Те са резултат от поредица от срещи, задълбочена работа на фокус-групи в различни държави, семинари и уебинари. Представители на държавите-членки на ЕС, страните от ЕАСТ, и страните кандидатки, както и на социалните партньори в ЕС и доставчици на ПОО организации, Cedefop и Европейската фондация за обучение (ETF) са участвали в работна група, която се председателства от Комисията. Cedefop и външни консултанти са допринесли за успешната работа на групата чрез различни документи и изследвния.

Проект 3MVET Анкара

Събитие за популяризирне на проект 3MVET - 21 декември 2016

Координаторът по проект 3MVET( Иновативни материали за професионално образование и обучениние по направление "Машиностроене, металообработване и металургия")  г-н Ерджан Кючюкарслан от Професионалната техническа гимназия „80 години Ортакьой“ – Анкара,Турция, имаше възможността да запознае представители на местната власт от община Кечиорен с целите и очакваните резултати от проекта.

Първа среща по проект 3MVET

В периода 21 -23  ноември 2016 година в София, България, се проведе първата международна среща по проект 2016-1-BG01-KA202-023652 – „Иновативни материали за професионалното образование и обучение в направление "Машиностроене, металообработване и металургия" - Innovative VET materials for the professional  field of  „Mechanical Engineering, Metalworking and Metallurgy“ - 3MVET.