Арагонски технологичен институт

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON ITAINNOVA

Технологичният институт на Арагон (ITA) е създаден през 1984 г. от Общото правителство на Арагон, с основна цел  насърчаване на технологичните възможности на предприятията в тази област и по този начин  разработването на нови продукти и процеси, с перспективата за насърчаване на конкурентоспособността.

ITA, известен като ITAINNOVA, е организация с нестопанска цел с юридическа правосубектност, интегриран в Общото правителство на Арагон, който извършва научноизследователска и развойна дейност за местната индустрия. Нашата обществена мисия е да помагаме на компаниите, технологични лидери, и на институциите за постигане на ново бъдеще чрез иновации и технологично развитие. ITAINNOVA съветва и помага на фирми, институции и физически лица да направят крачка към постигане на съвършенство чрез иновации и технологично развитие, което преди това е било немислимо. Ние предоставяме своя технологичен център, където хората имат възможност да  споделят знания, работят заедно, създават мултидисциплинарни екипи и да си сътрудничат , за да се създаде най-добрата технологична иновация.

Четири от нашите експертни области са взаимно свързани, за да се осигурят директни иновации за технологични решения, фокусирани върху нуждите на нашите клиенти. Това са индустриални системи, ИКТ за логистика, софтуерен инженеринг и мултимедийни технологии, които работят в 10 иновационни области.

Централата на  ITAINNOVA е разположена на 15,000 кв.м. в Сарагоса и Хуеска. Мястото включва пет уникални инфраструктури: демонстратор на аудиовизия и логистични центрове (CDLog), кули-асансьори за изпитвания, полу-акустични камери за EMC оборудване, тестване и MAST. В нашата Механична лаборатория ние извършваме експериментални дейности, фокусирани върху физическата характеристика на различни видове материали и компоненти, които работят в рамките на национални и международни стандарти за качество (UNE, EN, ISO, ASTM, и т.н.). Нашите дейности са тясно свързани с местните, регионални и европейски доставчици на ПОО.
Сред областите ни на изследвания са: интелигентни предавки, роботика; електронни и електрически системи (ЕМС) с висока енергийна ефективност;  навременно планиране на приложимото за производство, транспорт и логистика; мултимодално взаимодействие човек-компютър.

Иновационните области са: модерна автоматизация и измервателна апаратура; електронни продукти; асансьори; машини; автомобилни продукти; опаковка; логистика; информационни системи; транспорт (устойчива мобилност), бързи технологични решения.

ITAINNOVA има голям списък с контакти в област Арагон и е член на различни национални и европейски мрежи: включително повече от 8500 предприятия от Арагон, малки и средни предприятия и големи компании, публични организации и междинни звена, университети и администрация, организации за изследване и развитие.

Г-жа Росана Монтон  Вера е завършила английска филология и има сертификат в областта на педагогическите изследвания. Магистър по комуникация и публичност. Тя има богат опит в контрола, надзора и управлението на проекти на национално и международно ниво. Ключовата й роля в проекта ще е за оценката, както и за гарантиране и контрола на постиженията, показателите и етапните представяния.

Г-н Оскар Паскуал Муньос. Инженер. Магистър по Иновационен мениджмънт и промишлена организация. Той е част от отдел „Трансфер и експлоатация“, където работата му е фокусирана върху подготовката на предложения в рамките на Хоризонт 2020, други програми  и програми за сътрудничество (Европа, IVA и IVB). Оскар Паскуал ще допринесе с екпертната си оценката на 3MVET продуктите.

Г-жа Елена Пайерес Беамонте е завършила клинична психология, има сертификат по педагогически науки и магистърска степен по мениджмънт и управление на човешки ресурси. Тя има опит като треньор и дизайнер на дейности за е-обучение; координатор на национални и европейски обучителни проекти. Тя ще бъде основното лице за контакт по време на жизнения цикъл на проекта на ниво организация, но също така ще участва в различни управленски и административни дейности.
epallares@itainnova.es

Web: www.ita.es