Палфингер Продукционстехник България ЕООД

В световен мащаб името Палфингер e синоним за най-иновативни, надеждни и рентабилни подемни решения за търговски превозни средства и в морската област. С нашата технологична експертиза и опитен персонал ние  създаваме качествени показатели в индустриите, в които работим. Устойчивост и отговорно използване на ресурсите са в основата на всички наши действия. Високата гъвкавост и компетентност в производството, както и глобалната ни мрежа за продажби и услуги, ни дава решаващо конкурентно предимство и  гарантира на нашите клиенти превъзходно качество.
Палфингер е международна компания  със седалище в гр. Залцбург, Австрия. Компанията има производствени и монтажни обекти в Европа, Северна и Южна Америка и Азия, както и над 4500 търговски центъра в над 130 страни на петте континента.
Основна дейност на фирмата е разработка, конструиране, производство и търговия на
кранове, мотокари, повдигащи устройства, производство на различни видове хидравлични цилиндри за кранове с марка ПАЛФИНГЕР.

Основен продукт е кранът с чупещо рамо, монтиран върху камион, като от този сегмент се предлагат близо 150 модела. Предприятието развива новаторски решения за продукти с приложение в железниците, за инспекция на мостове и в областта на рециклирането. Кранове за селското и горското стопанство, както и за отдалечени пътища, затварят пакета от продукти. Компанията е лидер на световния пазар в този сегмент с близо 150 модела и пазарен дял от над 30 на сто. През годините продуктовата гама се разширява постоянно.

Днес ПАЛФИНГЕР  е мултинационална компания, която е винаги близо до клиента, без значение на местоположението. През 2013 г. PALFINGER  е носител на най-значимите договори за морски бизнес в общ размер на приблизително 90 милиона евро. За да завърши продуктовото си портфолио в морския бизнес, ПАЛФИНГЕР  пое норвежкия Deck Machines AS, производител на специални лебедки за морската и офшорната индустрия. Това участие дава на ПАЛФИНГЕР  достъп до клиентски групи, които досега не са били адресирани.

Палфингер Продукционстехник България ЕООД е създадена преди 15 години и има 2 фабрики - едната в Тенево, която произвежда хидравлични цилиндри и още една в Червен бряг, където се произвеждат метални компоненти за кранове за износ  в Словакия и Австрия. Най-големите инвестиции в България имат за цел да се постигне затворен (пълен цикъл) на производствения процес до 2019 г. Досега общата инвестиция в България възлиза почти на 50 милиона €.

Понастоящем в България ние наемаме 1024 души, от които 460 са в Червен Бряг и нашата стратегия за развитие е да се увеличи техния брой до 800 през следващите 5 години. Новото разширение на нашето местно производство ще се осъществи на три етапа. На площ от около 60 декара, закупени от предприятието през последните две години, ще бъдат изградени три цеха - за заваряване, боядисване и сглобяване. Сумата от 15 милиона евра  е осигурена изцяло от дружеството майка Palfinger AG с цел да се развива високотехнологичния монтаж в България. Фазата на първото разширение има бюджет от 5,35 милиона евра, които  ще бъдат инвестирани за изграждане на цех за  заваряване, нова инфраструктура и покрити складови площи.

Като един от най-големите работодатели на специалисти от различни професии в рамките на професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия", ние имаме силен интерес в подкрепа на развитието на иновативно и висококачествено образование и обучение, за да се гарантира ,че нашите бъдещи служители ще притежават точните знания, умения и компетенции, които да  прилагат в ежедневната си работа, но също така да се гарантира приемственост на резултатите от обучението, което не само ще повиши тяхната квалификация, но също така ще се гарантира, че са изпълнени европейските стандарти за качество.

Ние прилагаме следните системи за управление на качеството: ISO/TS16949 (насочена към разработването на система за управление на качеството, която осигурява непрекъснато подобряване, подчертавайки превенция на дефектите и намаляването на отпадъци във веригата на доставки) и PPAP (Прoцес на  одобрение на произведени части) .

Web: www.palfinger.com