Професионална гимназия „Ортакьой“

ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI

Нашето професионално училище се намира на пътя  Самсун-Къръккале, в селски район близо до Анкара и има капацитет в него да се образоват и обучават 1200 ученици. Предоставяме и професионално образование и обучение на учащи, които нямат възможност да  получат диплома  чрез редовни занятия през деня поради особеностите  на техния живот и социален статут. Повечето ученици идват от по-слабо развитите зони на града, от семейства с ниски доходи и образователен ценз. Голяма част от семействата на нашите ученици са имигранти от различни части на Турция. Ние стоим на пътя между градския живот и неразвитата част на Турция. Сред професионалните области, които предлагаме, са: Електротехника и  Електронни технологии; Дървообработване; Машинни технологии; Метални технологии; Компютърни технологии; Климатични и вентилационни технологии.

Нашето училище предлага подходящи възможности за мигранти  и ученици от семейства  с ниски доходи да придобият умения и компетенции в професиии, необходими на бизнеса на местно и национално ниво. По време на първата година от обучението на нашите ученици ние насочваме тях и техните родители  как да изберат най-подходящата за тях професия, за да имат по-голям шанс да водят независим живот. Ние наистина вярваме, че можем да допринем за повишаване на качеството на професионалното образование и обучение.

За разлика от бързите темпове на образователно развитие, които се наблюдават в специфични области като електроника, ИКТ и софтуер, дизайн, машиностроенето, металообработването и металургията не се радват на същото ниво на интерес в днешно време. Въпреки че не е възможно да се мисли по-нататъшни иновации без насърчаване на взаимовръзката между високотехнологичните индустрии и машиностроене, металообработване и металургия. Например мехатроника и пневматика са все още нови области, които имат нужда от квалифицирани специалисти.

Нашите възпитаници са най-често неподготвени за работата, която се изисква в производствения сектор. Това се дължи на факта, че истинската работа и опит с машини и оборудване, използвани от големите производители, и теоретичните знания, преподавани в училище, нямат много общо. В този момент за нас е от решаващо значение да се разработят нови / актуализирани модули заедно с работодатели от тази сфера. Затова вярваме,че настоящият  проект ще повлияе значително не само на нашето училище, но също така ще има ефект на регионално и национално ниво.

Г-н Ерджан Кючукарслан, освен че има повече от 10 години опит в областта на управлението, технологиите и дизайна, е координатор на проекта, съветник в продължение на десет години и преподавател в областта на електрониката. Г-н Кючукарслан  ще действа като основно лице за контакт за този проект на организационно ниво и ще се включи активно в развитието на основните продукти за проекта  3MVET по време на етапите на тестване, оценка и използване.
ekucukarslan@mynet.com

Г-н Ахмет Koджa има опит като ръководител на проекти,  също така е и преподавател по английски език. Благодарение на езиковите и техническите  си умения в различни професии, той ще вземе участие във всички фази на проекта, както и по време на процеса на редактиране.

Г-н Мурат Сюзгюн  е учител по компютърно програмиране, участник в  няколко национални ИКТ курсове, семинари и конференции в Турция, носител на много награди. Той ще допринесе за развитието на уеб-базирана платформа на проекта, както и на дигиталното съдържание.

Г-н Хасан Дьоер е учител по специалност „Машини“  с 29-годишен опит.

Г-н Хаджъ Карагьоз е учител по технологии на металообработването с  35 години стаж, също е специалист по заваряване, експерт в разработването на учебните програми и управление на образованието.

Г-н Бюлент Гюнгьор, учител по технологии на металообработването  с  35 години стаж .

Г-н Али Ихсан Джошкун е началник на нашия Машинен отдел, специалист в Unigraphics, SolidWorks, AutoCAD, MasterCAM, SDRC I-DEAS, CATIA, Unigraphics и Solid Edge, MS Office. Той също има практически опит от работата си в няколко фирми, преди да стане преподавател в  нашия център за професионално обучение като специалист по механичен дизайн.