РААБЕ България ООД

RAABE Bulgaria LTD

РААБЕ България ООД е специализирано  издателство на професионална и методическа литература в областта на образованието и обучението в различни професионални области. Компанията е с голям опит в организирането на обучения, семинари, работни срещи и конференции, насочени към директори на образователни институции и учители, публичния сектор, както и мениджъри на предприятия.
От 1996 г. РААБЕ България е едно от най-динамично развиващите се издателства на българския пазар. РААБЕ България е дъщерна фирма на немския холдинг Klett Lernen und Information GmbH, който е част от издателската група Ernst Klett AG, със седалище в Щутгарт, Германия. Днес Klett Group от малко семейно предприятие вече е един от най-големите доставчици на образователни услуги и ресурси в Европа и се състои от 61 компании в 36 места в 14 държави, чиято основна търговска цел и мисия е образованието. Компаниите на  Klett Group разполагат с 2,878 служители и генерират оборот от 449.9 милиона €.
В България ние предлагаме повече от 40 продукта и 250 теми за обучение на нашите клиенти. Нашата основна цел е да бъдем надежден партньор в непрекъснатия процес на учене през целия живот чрез разработване на практически насочена и иновативни литература, за да отговорим на нуждите на сектора на образованието и обучението и приближаването му на  крачка по-близо до "света на труда".
През последните 10 години РААБЕ разработи солидна програма за провеждане на семинари и обучения и за частния сектор. Те са фокусирани върху практическото прилагане на знанията с много примери и съвети. През последните 3 години общият брой на клиентите е повече от 1100 от 300 различни частни фирми.
Ние разполагаме с екип от 25 висококвалифицирани специалисти в различни области (изследователи, автори, редактори, организатори на събития и мениджъри, ИТ специалисти, специалисти по интернет маркетинг). Основните дейности и постижения на нашия екип са:

  • информационни продукти - наръчници със сменяеми страници, единични издания, тематични серии и CD-та;
  • програма за обучение, която включва повече от 150 теми за учители и над 50 теми за директори на училища и екипи за управление на училища;
  •  над 1800 успешни семинара за училища;
  •  над 35 000 обучени учители по различни теми, свързани с конкретни нужди за по-нататъшно развитие на различни лични и  професионални компетентности.

През годините компанията ни доказа, че е лидер в областта на продължаващото обучение в училищното образование и професионалното образование и обучение и е установила надеждни контакти с над 70% от всички училища в страната, както и с всички регионални структури на Министерството на образованието и науката.

Принципът за "Учене през целия живот" сега е основен принцип за всеки професионалист. Ние силно вярваме, че това е единственият начин за постигане на висока ефективност и конкурентоспособност. Въпреки стремежите за по-нататъшно развитие, иновации и качество, понякога е трудно да се следват - като се има предвид огромния поток от информация в ежедневието и бизнеса. Ето защо РААБЕ България предлага на своите целеви групи професионално проектирани и разработени, тествани и валидирани продукти - факт, който е направил РААБЕ България успешен партньор за подкрепа на образованието, обучението и професионалното развитие на различни институции и на бизнеса.
 За да осъществява дейността си в съответствие с международните стандарти за осигуряване на качеството, ние сме сертифицирани по стандартите на системата за управление ISO EN ISO 9001: 2008.
Г-жа Надежда Цветкова – управител на РААБЕ България; има степен по счетоводство и контрол, право и в момента се обучава за придобиване на квалификация по Digital Marketing за е-обучение в професионалното образование. Г-жа Цветкова ще действа като законен представител на РААБЕ България за проекта, председател на Управителния комитет на проекта, както и ще ръкводи цялостното управление на бюджета и осигуряването на качество на интелектуалните продукти.
n.georgieva@raabebg.com
Г-жа Катерина Касабова - програмен директор на направление „Образование“. Тя притежава професионална квалификация по управление на европейски проекти. Г-жа Касабова е експерт в областта на българската образователна система, на образователните стратегии, политики и програми на ЕС. Тя ще действа като лице за контакт по проект 3MVET, както и като координатор на цялостното изпълнение на дейностите по проекта на равнище консорциум, ще допринесе за създаването, тестването, валидирането и разпространението на основните продукти на проекта. k.kasabova@raabebg.com
Г-жа Галина Петрова - ръководител проекти в отдел „Образование“. Тя ще участва в разработването на дизайна на основните продукти на проекта, тъй като  има опит в работата по изпълнение на Държавните образователни изисквания в образованието, в прилагането на учебните планове  и учебните програми, в управлението на образователния процес, в оказването  на методическа подкрепа, в сътрудничеството със заинтересовани страни на високо ниво.
g.petrova@raabebg.com
Г-н Димитър Първанов - маркетинг специалист. Като ръководител на уеб дизайна и уеб разработките в РААБЕ България той има опит в управлението на уеб проекти - сайтове, портали, абонаментни портали и др, както и знания за различните видове уеб платформи - CMS, LMS и други.
d.parvanov@raabebg.com
WEB: www.pedagozi.bg