Университет Балъкесир

Balıkesir University

Университетът Балъкесир  се намира в южната част на регион Мармара, който граничи с Бурса, Кютахия на изток, Измир и Маниса на юг, Егейско море и Чанаккале на запад  и Мраморно море на север. Балъкесирският университет е едно от водещите висши учебни заведения в Турция, в който се насърчават многообразието, независимото мислене и предприемчивостта. Нещо повече, ние сме сред университетите в Турция, наградени с Отличителния знак за ECTS (Европейска система за трансфер на кредити) от Европейската комисия. Горд със своята история и динамичен характер, нашият университет предлага оптимални условия за студентите и служителите,  съчетани с удобствата, които служат за развитието на различни интереси и групи. Университетът Балъкесир   е един от най-популярните университети в Турция поради местоположението си и висококачественото  образование, което предлага. Ние се гордеем с това, че нашето учебно заведение има  международно признание и същевременно запазва своята местна  автентичност.

Имаме 9 факултета, състоящи се от 56 отдела, 4 бакалавърски училища, 12 професионални училища, 4 института, 17 изследователски и развойни центъра, една изложбена зала и конгресен център, една болница. Ние се възприемаме като регионален стандарт   в научните изследвания, образование и обучение,  нашият екип има богат опит в изпълнението на транснационални проекти. Нашият университет има около 40 000 студенти и 2000 души академичен състав.

Университетът прави всичко възможно, за да се улесни образователния процес. Разполагаме с висококвалифицирани преподаватели, които използват най-новите технологии, лаборатории и материална база. Университетът Балъкесир  има междуинституционални споразумения с различни страни.

Нашият факултет по инженерство и архитектура чрез своя отдел по машиностроене, който ще бъде включен в проекта  3MVET, предлага програми в  областите машиностроене, мехатроника, промишлено инженерство и много други. В допълнение ние имаме редица професионални училища, сред които са и професионалните училища в гр. Балъкесир към университета, които предлагат  изследвания и обучение в областта на машиностроенето, металообработването и  металургията. Нашите професионални училища наемат опитни техници и специалисти в области, в които индустрията се нуждае от квалифицирана работна ръка. Предлагаме и обучение в сферата на промишлеността на нашите студенти, както и директен контакт с местните производители и бизнес.

Проф. д-р Ирфан Ай - професор в катедра „Механика“ от 1985 г. Д-р Ай ще действа като координатор за проекта на университетско ниво и ще бъдат включен в дизайна на основните продукти, предвид неговия стремеж към иновации и огромен опит в свързването на нуждите на индустрията, най-новите тенденции в машиностроенето и металните изделия и развитието в синхрон с бизнеса на учебните програми.
ay@balikesir.edu.tr

Д-р T. Карем Демирджиоолу и доцент  д-р Акън Аташ - и двамата имат докторски степени по машиностроене и в момента работят в нашия отдел по машиностроене. Те ще бъдат ценни членове на екипа на проекта и ще участват в разработването на продукти, но също и ще наблюдават фазата на тестване.
a.atas@balikesir.edu.tr

Доц. Д-р Фахри Чакъ - местен координатор и законен представител за Балъкесирския университет.
cakifahri@yahoo.com

Г-жа Едже Канбур–  международен отдел на  Балъкесирския университет - Лице за контакти
ecegormez@balikesir.edu.tr

Web: www.balikesir.edu.tr/en/