Училище за професионално обучение „Соморостро“

Centro de Formación Somorrostro

Соморостро е център за професионално образование и обучение, създаден през 1947 г.  Осигурява средно образование, 3 нива на професионалното образование и обучение - начално, междинно и висше професионално образование и обучение, непрекъснато професионално образование и обучение (образование за възрастни,  образование и обучение за безработни лица). Центърът предлага широк спектър от квалификации в следните области: Машинна техника; Промишлен ремонт; Поддръжка на автомобили; Електротехника  и електроника; Информационни технологии; Безопасност и околна среда; ПГС; Социални услуги в Общността; Мениджмънт и маркетинг.

Понастоящем в Соморостро  се обучават повече от 4000 ученици и работят около 190 специалисти, които са най-голямата организация на ПОО в провинция Биская и на второ място в региона на Баската автономна област. Центърът е разположен на площ от 60.000 кв.м., разполага с 9 сгради с площ 8.210 квадратни метра, включващи работилници и лаборатории. Нашите ученици са разделени както следва:

1.862 УЧЕНИЦИ

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Средно образование
 • Първоначално ПОО (ISCED 3)
 • Междинно ПОО (ISCED 3B)
 • Висше образование: висше професионално образование и обучение (ISCED 5B)

1.760 УЧЕНИЦИ

Неформално обучение

Непрекъснато професионално образование и обучение

 • Професионално сертифициране - VET
 • Обучения във фирмите
 • Обучение за безработни лица / преквалификация

Соморостро  има споразумения с повече от 600 фирми годишно, което позволява на учениците да провеждат практика в техните работни места за периода на обучение, както и за предоставяне на курсове за обучение на своя персонал. В допълнение Соморостро  действа като посредник между търсещите работа и дружествата, които са предоставили повече от 1000 оферти за работа през 2013 г. От края на 2013 г. Соморостро е част от международните предложения за работа от мрежата EURES (международни предложения за работа).

Системи и сертификати за управление на качеството в Соморостро :

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OSHAS 18000
 • Сертификати за Корпоративна социална отговорност.

Г-н Серхио Сан Мартин (инженер): отговарящ за външните отношения на Somorrostro от 2003 г., за връзките с фирми и институции на регионално и държавно ниво, със синдикати, асоциации и т.н. Той е отговорен за институционални и финансирани от ЕС проекти. Има солиден опит в работата със заинтересованите страни и дълбоко познаване на политиките за образование и обучение, в разработването, прилагането и мониторинга на няколко учебни ПОО модули на Министерството на образованието в Испания. Той е представител на HETEL-регионалната асоциация на центрове за професионално обучение, която също участва в EFVET, Европейската федерация на ПОО. Г-н Мартин ще отговаря от страна на Соморостро за общото управление, контрол и осигуряване на качеството, както  и ще допринесе за прилагане на принципите на ECVET при определяне на резултатите от обучението по време на жизнения цикъл на проекта.

sergio.sanmartin@somorrostro.com

Г-жа Елия Уресола, с повече от 7 години опит като  ръководител на проекти, финансирани от от ЕС  -  Еразмус +, POCTEFA, 2020 7-ма Рамкова програма Хоризонт (Европейска комисия), Програмата за конкурентоспособност и иновации (EACI) и Eurostars. Тя ще отговаря за ежедневната техническа и административна координация на проекта и координация на екипа на Соморостро.

elia.urresola@somorrostro.com

Web: www.somorrostro.com