Klett MINT GmbH

Klett MINT GmbH

Klett MINT (MINT е от английското съкращение STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics) е немска компания, която осигурява  услуги и предоставя издателска експертиза, за да се насърчи използавенто на по-разнообразни средства от фирми, държавни органи и доставчици на образование и обучение, за да се развива съдържанието на образованието и обучението, което е от значение за света на труда, с особен акцент върху науките, технологиите, техниката и математиката и професионалното образование и обучение.  Нашата мисия е също така да се осигурят на учителите  иновативни материали и възможности за сътрудничество с големи работодатели.

Klett MINT организира конференции за учителите в Германия, сред които е и Първата национална конференция на професионалното образование и обучение, проведена в Щутгарт (www.jakobb.de) в партньорство с Министерството на младежта, културата и спорта в Баден, BIBB (също в качеството на една от националните агенции за Еразъм + в Германия), Hewlett Packard, FESTO и много други. В края на 2014 г. организирахме конгрес на STEM учителите в Берлин  - " Училището в дигиталната ера ", с участието на над 300 учители от цяла Германия. На участниците бе предложена възможността да посетят многобройни изложбени щандове и да участват в различни семинари, за да получат практически предложения за училищния живот и да обменят идеи.

Сред нашите клиенти са Daimler AG, BASF, немските търговски камари, Асоциация на германското машиностроене, Немския космически център, Audi фондация за околна среда, Gesamtmetal (асоциация на сдруженията на регионалните работодатели в немската метало- електрическа промишленост, Фондация за федералната провинция Баден-Вюртемберг, Lego, ENDEMOL, Фондация на германския Телеком. В партньорство с най-големия немски професионален институт -  Christiani, ние наскоро разработихме нова серия за обучение на учителите в областта на технологиите за автоматизация.

Klett MINT има 12 служители с различни познания и опит. Нашият екип се състои от ентусиазирани учени, преподаватели и медийни експерти, които подпомагат фирми и организации от стопанския сектор, както и ученици от професионалното образование и обучение  да си сътрудничат с цел повишаване на цялостното качество на предлаганото  образование и обучение.

Д-р Бени Пок - управляващ директор на Klett MINT, има докторска степен по лингвистика, изучавал е математика и английски език и ги е преподавал  като учител в германските средни училища. Д-р Пок има много важна роля за гарантиране на успешното осъществяване на планираното обучение на учители и наставници по проекта (логистика, обучение с ключовите германски заинтересовани страни, проучвателно посещение на училища и предприя, предлагащи стажове и практика), както и за  по-широкото разпространение на резултатите от проекта чрез  широка мрежа от заинтересовани страни на високо ниво. Неговият опит ще бъде приложен по време на проектирането и разработването на интелектуалните продукти, както и в процеса на оценяване на  качеството и приложимостта на продуктите по проекта.

b.pock@klett-mint.de

Г-жа Клаудия Конради – изучавала е  английски и математика, също така има опит като учител в средно училище. Областите й на компетентност са математика, обучение по икономика, езици и технологии. Опитът на г-жа Конради ще бъде използван по време на фазата на проектирането, както и при тестване и мониторинга на  качеството на продуктите по проекта.

c.conrady@klett-mint.de

Г-жа Анджелика Матис - има степен по немски език и политика и е работила за няколко различни издателства в Германия, както и в Швейцария. Г-жа Матис ще се включи активно по време на разпространението  на проекта през целия му жизнен цикъл, както и ще допринесе за организирането на обучението на учители и наставници в Германия.

Web: www.klett-mint.de