Haberler

3MVET Tanınırlık Matrisi

3MVET Tanınırlık Matrisinin temel amacı, yeterliliklerin elde edildiği ülke veya ülkelerden bağımsız olarak, hem okullarda hem de şirketlerde teori ve uygulama yoluyla edinilen öğrenme çıktılarının maksimum aktarıla bilirliğini sağlamaktır. (menşei ülkede resmi eğitim ve öğretim; işgücü hareketliliğini yürütmek amacıyla veya bunun sonucu olarak, , ör. İşgücü piyasasında nitelikli profesyoneller; MEÖ öğrencileri veya personelin uluslararası hareketliliğinden kaynaklanmaktadır).

3MVET Öğretmenin el kitabı

MVET Öğretmenin el kitabının temel amacı, Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanında (bir veya daha fazla mesleki yeterliliğe öncülük eden okullarının sunduğu meslek ve uzmanlık) müfredatın genel sunumundan ve müfredatın tasarımından (genel olarak öğretim yılındaki teori ve uygulamanın dağılımını yapan) sorumlu olan öğretmenleri desteklemektir. Amacımız yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken işyerleri ile nasıl işbirliği yapılacağı konusunda rehberlik sağlamak olduğundan, el kitabı aşağıdaki göstergelere odaklanmaktadır:

3MVET Mentor’un el kitabı

3MVET Mentorun el kitabının ana amacı, Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanındaki MEÖ öğrencilerin/stajyerlerin işe yerleştirme yapıldığı şirketlerde uygulamalı eğitimin verilmesinden sorumlu mentorları desteklemek. (kapsamlı sürümünde veya ilgili kuruluşta mevcut meslekler için seçime bağlı olarak uygulanacak).

заключителната международна конференция по проект 3MVET

4 Eylül 2018'de, Park-hotel "Moskva" da, Sofya, Bulgaristan, Erasmus+ Programı tarafından finanse edilen “Mesleki Eğitim ve Öğretimde Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji Uzmanlık Alanlarında Yenilikçi Mesleki Eğitim Materyalleri” 3MVET projesi kapsamında son yaygınlaştırma konferansı gerçekleştirdi.

Makine mühendisliği sektöründe dijitalleşme: Verimliliği ve performansı arttırmanın anahtarı

Sektörün "bulutlaştırılması", Avrupa KOBİ'lerinin yüksek oranda özelleştirilebilen ve maliyet tasarrufu sağlayan bulut tabanlı yüksek performanslı bilgisayarlarlaşmaya yönelmesini kolaylaştırıyor

Makine mühendisliği endüstrisinin dijitalleşmesi istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve değer zincirinin temel işlevleri giderek dijital hale geliyor ve böylece Avrupa Komisyonu raporuna göre sektörün ürün portföyünü dijital işlevselliklerle geliştiriyor ve yenilikçi, veri tabanlı hizmetler sunuyor.

21. yüzyılda gelecekteki eğilimler ve MEÖ(Mesleki Eğitim ve Öğretim)'nün öncelikleri

40'ın üzerinde katılımcı CEDEFOP’un “Avrupa'da mesleki eğitim ve öğretimin değişen doğası ve rolü” adlı projesinin bir parçası olan MEÖ’nün dinamik olarak değişen rolünü ve doğasını tartıştı

Araştırmacılar, politika yapıcılar, eğitim sağlayıcıları ve diğer paydaşlar, Yunanistan'ın Selanik kentinde 20-21 Şubat 2018 tarihleri ​​arasında Avrupa'da bu konularda işbirliğini teşvik eden ulusal düzeyde MEÖ’nün geleceği hakkında  bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geldi.

Firmalar için başarılı bir politika olarak Mentorlük Programları

Mentorluk sadece iş temelli öğrenim için değil, aynı zamanda şirketlerin itibarlarını ve çalışma ortamını da geliştirir

Gerçek bir çalışma ortamında, mentorlerin rehberliği altında gerçekleştirilen eğitimler, meslek okullarındaki öğrenciler için çok önemlidir, çünkü daha sonra mesleği öğrenmeleri için fırsatları arttırır.

Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji sektöründeki okullar ve iş dünyası arasında görünür bir işbirliğinin olmamasından dolayı, mentörluk programlarını teşvik eden şirketler için birçok fayda vardır.

Mentör El Kitabı olan Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanında - Mentörler için yenilikçi materyaller içerik zenginleştirme faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor

Mentor'un eğitimi ve nitelikleri her ülkeye has değişiklikler göstermektedir, ancak sosyal, iletişimsel ve organizasyonel yeterlilikler, dünyanın her yerinden gelen şirketlerdeki mentorlar için genel olarak bir gereklilik olarak kendini göstermektedir

Başarılı bir mentor bir dizi beceriye sahip olmalıdır. Çoğu ülkede belirli eğitim ve yeterlilik şartı bulunmamakla birlikte, mentor, sosyal ve örgütsel yeterliklerini, sürekli mesleki gelişimi ve güncel bilgilerle donanması için çok çalışmalıdır.

Öğrencilerin çalışma ortamına uyum sağlamalarına ve bir okuldan işyerine sorunsuz geçiş yapmalarına yardımcı olma görevlerinin yanında, empatik ve duygusal olarak zeki bir kişi,  güvenilir bir destek kaynağı ve iyi bir mesleki tavsiye kaynağı olmalı, ayrıca mentorlük yaptığı bireyleri cesaretlendirebilmelidir.

24 - 28 Nisan 2018: Stuttgart'ta Ortak Personel Eğitimi

24 - 28 Nisan 2018: Stuttgart'ta Ortak Personel Eğitimi

Stuttgart (Almanya) 'da ortak personel eğitimi sırasında, 3MVET’in dört ortağından 18 katılımcı, Almanya'nın 3M sektöründe (Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji) eğitimde pratik yaklaşımları deneyimleyeceklerdir.

2016-1-BG01-KA202-023652 numaralı 3MVET projesi kapsamında ikinci uluslararası toplantı 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Zaragoza, İspanya’da gerçekleştirildi

Toplantıya ITAINNOVA (Aragon Teknoloji Enstitüsü, İspanya) ev sahipliği yaptı. Dört ülkeden yedi kuruluşun -Raabe Bulgaria Ltd. (Proje Koordinatörü), Palfinger Productionstechnik EOOD (Bulgaristan),  “9 Mayıs” Mekanik ve Elektronik Meslek Lisesi (Bulgaristan), Klett MINT (Almanya), Balıkesir Üniversitesi (Türkiye), Ortaköy Mesleki ve Teknik Lisesi (Türkiye) ve Somorrostro Mesleki Eğitim Okulu (İspanya)- ortaklığında toplantı gerçekleştirildi.