3MVET Öğretmenin el kitabı - öğretim yöntemlerini ve yaklaşımlarını değiştirmek için değerli bir araç

3MVET Öğretmenin el kitabı

MVET Öğretmenin el kitabının temel amacı, Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanında (bir veya daha fazla mesleki yeterliliğe öncülük eden okullarının sunduğu meslek ve uzmanlık) müfredatın genel sunumundan ve müfredatın tasarımından (genel olarak öğretim yılındaki teori ve uygulamanın dağılımını yapan) sorumlu olan öğretmenleri desteklemektir. Amacımız yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken işyerleri ile nasıl işbirliği yapılacağı konusunda rehberlik sağlamak olduğundan, el kitabı aşağıdaki göstergelere odaklanmaktadır:

  • Metodolojik öğretmenin görev ve sorumlulukları (terminoloji ülkeye göre değişir);
  • Gerekli olan bilgi, beceri, yetkinlikler ve ilave yeterlilik, destek ve mevcut sürekli eğitim fırsatları edinme yolları;
  • Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanındaki yeterlilikler için müfredatın özellikleri (teoriye karşılık pratik);
  • Müfredat genelinde ders saatlerinin ve pratik etkinliklerin dağılımı – öğrencilerin / kursiyerlerin ihtiyaçlarını ele alan zorluklar, yasal engeller, çözümler;
  • İşyeri ile işbirliği - yasal hükümler, beklenen sonuçlar, görevler, ortak sorumluluklar, teori ve uygulama arasında tutarlılık sağlanması, işe yerleştirmelerin izlenmesi, stratejik yerel ve ulusal işverenlerle iletişimin sürdürülmesi;
  • Şirkette işe yerleştirme sonucunda MEÖ öğrencileri / kursiyerleri tarafından kazanılan pratik becerilerin kalitesinin değerlendirilmesi;
  • Okul eğitimi ile işe yerleştirme çalışmasındaki öğrenme çıktılarının eşleşmesi;
  • İşe yerleştirme dönemi boyunca kapsam dâhilindeki birimlerin devlet eğitim standartlarına ve takip edilen niteliklere göre haritalanması;
  • Sürekli Mesleki Gelişim.

 

El kitapları 5 dilde mevcuttur:

 

BG versiyonu: http://www.3mvet.eu/bg/резултати-от-проекта

EN versiyonu: https://www.3mvet.eu/en/project-results
DE versiyonu: https://www.3mvet.eu/de/projektergebnisse
ES versiyonu: https://www.3mvet.eu/es/resultados-del-proyecto
TR versiyonu: http://www.3mvet.eu/tr/proje-sonuçları