3MVET Tanınırlık Matrisi

3MVET Tanınırlık Matrisi

3MVET Tanınırlık Matrisinin temel amacı, yeterliliklerin elde edildiği ülke veya ülkelerden bağımsız olarak, hem okullarda hem de şirketlerde teori ve uygulama yoluyla edinilen öğrenme çıktılarının maksimum aktarıla bilirliğini sağlamaktır. (menşei ülkede resmi eğitim ve öğretim; işgücü hareketliliğini yürütmek amacıyla veya bunun sonucu olarak, , ör. İşgücü piyasasında nitelikli profesyoneller; MEÖ öğrencileri veya personelin uluslararası hareketliliğinden kaynaklanmaktadır). Çıktı, müfredat, ders planı, işyeri ile işbirliğinden sorumlu öğretmenleri, Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanındaki şirketlerde uygulamalı eğitimin verilmesinden sorumlu mentorları, boşlukları doldurmak için sürekli mesleki eğitim sağlayan, çalışanların yetkinliklerini ulusal gereksinimlere göre haritalayan ve yurtdışından elde edilen yeterliliklerin resmi olarak tanınmasından sorumlu ilgili paydaşları desteklemektedir. Amacımız, 3M alanındaki Avrupa çapında edinilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin daha kolay resmi olarak tanınmasının yanı sıra farklı ülkelerdeki en-iyi-uygulamalarda tutarlılığın sağlanmasına katkıda bulunmak olduğundan, 3MVET Tanıma Matrisi aşağıdaki konu alanlarına odaklanmaktadır:

  • 3M alanında yeterlilik elde etmek için mekanizmaların genel özeti;
  • Beklenen öğrenme çıktılarının listesi (farklılık ve benzerliklerin karşılaştırmalı analizi, ağırlıklı olarak BG, TK, ES, DE, ama aynı zamanda Avrupa'da varyasyonları özetleyen);
  • Mevcut yeterliliklerin listesi;
  • Resmi akreditasyon ve tanıma mekanizmaları;
  • Alanda sürekli mesleki eğitim fırsatları – farklı ülkeler arasında (farklılık ve benzerliklerin karşılaştırmalı analizi, ağırlıklı olarak BG, TK, ES, DE, ama aynı zamanda Avrupa'da varyasyonları özetleyen);
  • ECVET: ilkeler, uluslararası hareketlilik, sistem seviyesinde uygulama (uygulanabilir ülkelerde), proje düzeyinde uygulama, diploma/sertifika veren kurumlar için rehberlik;

Yabancı ülkede bir eğitimin parçası veya iş tecrübesi olarak kazanılan öğrenim çıktılarının tanınması ve diğer akreditasyon türleri (yeterliliklerin geçerliliği)