Firmalar için başarılı bir politika olarak Mentorlük Programları

Firmalar için başarılı bir politika olarak Mentorlük Programları

Mentorluk sadece iş temelli öğrenim için değil, aynı zamanda şirketlerin itibarlarını ve çalışma ortamını da geliştirir

Gerçek bir çalışma ortamında, mentorlerin rehberliği altında gerçekleştirilen eğitimler, meslek okullarındaki öğrenciler için çok önemlidir, çünkü daha sonra mesleği öğrenmeleri için fırsatları arttırır.

Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji sektöründeki okullar ve iş dünyası arasında görünür bir işbirliğinin olmamasından dolayı, mentörluk programlarını teşvik eden şirketler için birçok fayda vardır.

Firmalar iş, yatırım getirisini gerçekleştirmek için mentorluk programlarını benimsemeli, teşvik etmeli ve değer vermelidir. "Harvard Business Review" yazarı Amy Gallo'ya göre şirketlerdeki mentorluk programlarının avantajları şunlardır:

  • Şirketi Güncel Kılar

İş mentorları sağlamanın en büyük yararı, çalışanların bir araya gelip soru sorabileceği birine sahip olmasıdır. Mentor, seçenekleri belirlemek ve iş konularında tavsiyelerde bulunmak için bir sondaj tahtası olabilir. Diğer taraftan bir çalışan, yeni fikirleri tartışarak, kişilerle paylaşarak veya yeni teknolojileri veya programları birlikte keşfederek bir mentörün yaratıcılığını ya da kariyerini yeniden canlandırabilir.

  • Daha Eğitimli İşgücü

Şirketler, daha iyi eğitimli ve katılımlı bir işgücünün gelişimine katkıda bulundukları için mentorluk programlarından yararlanırlar. Mentorlar, çalışanların şirketteki rollerini öğrenmelerine, kurum içindeki ilişkilerini geliştirmelerine veya geliştirilecek becerileri tanımlamasına yardımcı olur.

  • Yüksek İş Memnuniyeti

Mentorluk programları çalışan maliyetinin azaltılmasında kilit rol oynar. Mesleki Davranış Dergisi'nde yayınlanan “Rehberlik Mentorluğu ile İlişkili Kariyer Avantajları” başlıklı bir 2013 araştırması, mentor olarak hizmet etme fırsatına sahip olanların iş tatmini ve işverenlerine daha yüksek bir bağlılık gösterme şansı bulduklarını ortaya çıkarmıştır. Çalışanın iş hayatındaki hayal kırıklığı, bire bir eğitim veya koçluktan geçiyor ve kurum kültürüne sağlıklı bir bakış sağlıyor.

Mentorluk programları, çalışanların katılımını ve gücünü artırmak için düşük maliyetli bir yoldur. Bu programlar, şirketlerin sahip oldukları yetenekleri geliştirmelerine ve kurum genelinde verimliliği artırmalarına olanak tanır.

Kaynak: https://www.inc.com/rhett-power/3-important-benefits-of-starting-a-mentoring-program.html