Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanlarında Öğretmen El Kitabı – Öğretmenler için yenilikçi materyaller geliştirilmekte

Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanlarında Öğretmen El Kitabı – Öğretmenler için yenilikçi materyaller geliştirilmekte

Projenin bu çıktısının asıl amacı, müfredat ve ders planlarının (teori ve pratiği tüm sürece ve yıllara yayarak ) uygulanması konusunda sorumluluk sahibi olan öğretmenlere destek olmaktır

Hedef yukarıda belirtilen görevlerin firmalarla birlikte nasıl ortaklaşa yürütüleceği konusunda yardımcı olmak olduğu için, el kitabı aşağıda sıralanan alanlara odaklanmıştır;

  • Öğretmenlerin rolleri ve sorumlulukları,
  • Gereken bilgi, yetenek ve yeterlilik ile ek nitelik, destek ve mevcut eğitim fırsatlarının edinilmesi,
  • Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanlarındaki müfredatların özellikleri,
  • Ders saatlerinin teori ve pratik olarak dağıtılması; karşılaşılan zorluklar, engeller ve çözümler,
  • Firmalarla işbirliği; yasal hükümler, beklenen sonuçlar, ortak sorumluluklar, teori-pratik uygunluğunun sağlanması, iş yerlerinin izlenmesi, yerel ve ulusal işverenlerle bağlantı kurulması,
  • İş yerinde çalışmanın bir sonucu olarak öğrenciler tarafından edinilen pratik yeteneklerin geliştirilmesi,
  • İş yeri ve okuldan edinilen bilgilerin eşleştirilmesi,
  • Sürdürülen nitelikler ve ülkenin eğitim standartlarının işe yerleştirme sürecindeki örtüşmesinin belirlenmesi,
  • Sürekli profesyonel gelişim.