Makine mühendisliği sektöründe dijitalleşme: Verimliliği ve performansı arttırmanın anahtarı

Makine mühendisliği sektöründe dijitalleşme: Verimliliği ve performansı arttırmanın anahtarı

Sektörün "bulutlaştırılması", Avrupa KOBİ'lerinin yüksek oranda özelleştirilebilen ve maliyet tasarrufu sağlayan bulut tabanlı yüksek performanslı bilgisayarlarlaşmaya yönelmesini kolaylaştırıyor

Makine mühendisliği endüstrisinin dijitalleşmesi istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve değer zincirinin temel işlevleri giderek dijital hale geliyor ve böylece Avrupa Komisyonu raporuna göre sektörün ürün portföyünü dijital işlevselliklerle geliştiriyor ve yenilikçi, veri tabanlı hizmetler sunuyor.

Akıllı sanayinin avantajları, artan üretkenlik, gelişmiş kaynak verimliliği, azaltılmış enerji kullanımı, azaltılmış toplam makine kullanım süresi, bakım, azaltılmış hatalar ve piyasaya ulaşmada zamanın azalması gibi sıralanabilir. Makine mühendisliğinin dijital dönüşümü, performansta da önemli artışlar sağlıyor.

Endüstri 4.0, şirketlerin gelir potansiyelini gerçekleştirmek için yeni, işbirlikçi modellere yol açan çeşitli dış kaynaklardan gelen verileri entegre etme ve işleme gereksinimlerini artırıyor. Değer zinciri boyunca ve ürün yaşam döngüsü boyunca, tamamlayıcı teknolojiler ve hizmetler sunan farklı şirketler arasında daha yakın işbirliği, stratejik ittifaklar ve çapraz işlevsel entegrasyonlar standart hale gelecektir.

Makine mühendisliğinde dijitalleşmenin en önemli yönleri aşağıdaki kategorilerde özetlenebilir:

  • Bulut tabanlı makine mühendisliği hizmetleri - Yerel makinelerde “bulutlaştırılmış”, normal ve mühendislik uygulamaları için çalışan sıradan bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) yazılımlarının değişimi mühendislik firmaları için devrim niteliği taşıyor.
  • Data ve tüm bileşenleri birbirine bağlayan yeni “dijital yapıştırıcı”. Endüstri 4.0’ın teknolojik avantajlarının tümü veri odaklıdır. Paradigma değişimi, fiziki varlıklara odaklanmadan, değerli bir varlık olarak değerlendirilen verinin, tüm değer zinciri ve ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl işlendiğini, analiz edildiğini ve paylaşıldığını optimize etmektir. Verilerin en büyük avantajı, yeni pazar fırsatları sağlamasıdır. Çalışanlar, müşteriler, süreçler, işletmeler, ürünler ve makineler tarafından büyük miktarlarda veri oluşturup, şirketler, coğrafyalar ve sistem alanları arasında kolayca paylaşılabilir, oluşturulabilir, toplanabilir ve işlenebilir.
  • Ultra yüksek hızlı geniş bant bağlantı - Hızlı ve güvenilir internet bağlantısının geliştirilmesi ve genişletilmesi, gelecek nesil dijital makine mühendisliği destek hizmetlerini sunmak için çok önemli hale gelmektedir.
  • Veri Ağı ve HPC merkezleri - Büyük miktarlardaki verilerin üretilmesi, veri yönetimi, işleme, depolama, güvenlik ve geniş BT kaynakları gerektirir; bulut tabanlı HPC bu konuda merkezi bir kaynak olacaktır.

Kaynak: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/content/digitising-mechanical-engineering-leveraging-potential-cloud-and-data