Mentör El Kitabı olan Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanında - Mentörler için yenilikçi materyaller içerik zenginleştirme faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor

Mentör El Kitabı olan Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanında - Mentörler için yenilikçi materyaller içerik zenginleştirme faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor

Mentor'un eğitimi ve nitelikleri her ülkeye has değişiklikler göstermektedir, ancak sosyal, iletişimsel ve organizasyonel yeterlilikler, dünyanın her yerinden gelen şirketlerdeki mentorlar için genel olarak bir gereklilik olarak kendini göstermektedir

Başarılı bir mentor bir dizi beceriye sahip olmalıdır. Çoğu ülkede belirli eğitim ve yeterlilik şartı bulunmamakla birlikte, mentor, sosyal ve örgütsel yeterliklerini, sürekli mesleki gelişimi ve güncel bilgilerle donanması için çok çalışmalıdır.

Öğrencilerin çalışma ortamına uyum sağlamalarına ve bir okuldan işyerine sorunsuz geçiş yapmalarına yardımcı olma görevlerinin yanında, empatik ve duygusal olarak zeki bir kişi,  güvenilir bir destek kaynağı ve iyi bir mesleki tavsiye kaynağı olmalı, ayrıca mentorlük yaptığı bireyleri cesaretlendirebilmelidir.

İşte 3M sektöründeki her mentorün sahip olması gereken 3 farklı yeterlilik türü:

  • Sosyal yetkinlik; İyi dinleme becerileri, iyi iletişim becerileri, deneyim paylaşma yeteneği, coşku ve sorumluluk gösterme yeteneği, eşitlik ilkesine sadık kalma yeteneği, yenilikçi ve pozitif kalma yeteneği, rehberlik ve tavsiye verme gibi birçok farklı yeterliliği içerir.
  • İletişimsel yeterlilik; aktif dinleme, bilgiyi etkili konuşma, sorgulama, geri bildirim sağlama, sözsüz iletişim kurma, yeni ilişkiler kurma becerisi, kursiyerleri motive etme yeteneği, hedef belirleme yeteneği, anlaşmazlıkları belirleme ve çözüm üretme yeteneği gibi birçok yeterliliği de kendisinde barındırabilmelidir.
  • Örgütsel yeterlilikler; analitik düşünme, planlama ve düzenleme, karar verme, inisiyatif alma, koçluk yeteneği, yetki devri, yaratıcılık ve yenilikçilik vb. gibi çeşitli yetkinlikleri içerir.

Mentorlar üç gruba ayrılabilecek faaliyetlerden sorumludurlar: eğitim öncesinde, eğitim sürecinde ve sonrasında. Rolleri pratik eğitimin her aşamasında önemlidir.