Aragon Teknoloji Enstitüsü

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON ITAINNOVA

Aragon Teknoloji Enstitüsü (ITA), Aragon Genel Hükümeti tarafından 1984 yılında bu bölgedeki işletmelerin teknolojik olanaklarını arttırmak ve böylece rekabeti teşvik etmek ve Avrupa Birliği'ne katılma ihtimaliyle yeni ürünler ve süreçler geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

ITAINNOVA olarak bilinen ITA, ve yerel endüstri için araştırma ve geliştirme yapan Aragon Genel Hükümetine bağlı Kamu Hukuku ve tüzel kişiliği bulunan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Misyonu, inovasyon ve teknolojik gelişme yoluyla şirketlere, teknoloji liderlerine ve kurumlara yeni bir geleceğe ulaşmalarına yardım etmek olan bir kamu Teknoloji Merkezi'dir. ITAINNOVA, şirketlerin, kurumların ve kişilerin, daha önce hayal edilemeyen inovasyon ve teknolojik gelişmeyle mükemmellik yolunda bir adım atmalarında rehberlik etmeye ve yardımcı olmaya adamıştır. İnsanların bilgi paylaştığı, birlikte çalıştığı, multidisipliner ekipler oluşturduğu ve en iyi teknolojik inovasyonu yaratmak için çevreyle işbirliği yapan teknoloji merkezidir.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanan teknolojik çözümlere doğrudan inovasyon sağlamak için dört uzmanlık alanımız çapraz bağlantılıdır. Endüstriyel Sistemler, Lojistik için Bilgi Teknolojileri (ICT), Yazılım Mühendisliği ve Multimedya Teknolojileri, 10 satırlık inovasyon üzerinde çalışmaktadır.

ITAINNOVA genel merkezi 15.000 m2'dir. Zaragoza ve Huesca'daki karargahında 5 benzersiz ekipman bulunuyor. Mekanlarda beş benzersiz altyapı bulunmaktadır: Görsel-İşitsel Gösterici ve Lojistik Merkezleri (CDLog) testleri, kule asansörleri, EMC test ekipmanları için yarı yankısız oda ve (Çok Eksenli Sarsma Tablosu) MAST. Mekanik Laboratuvarımızda, ulusal ve uluslararası kalite standartları (UNE, EN, ISO, ASTM, vb.) çerçevesinde farklı malzeme ve bileşenlerin fiziksel olarak karakterizasyonu üzerine deneysel çalışmalar yürütüyoruz. Faaliyetlerimiz yerel, bölgesel ve Avrupa Mesleki Eğitim sağlayıcılarıyla yakından ilişkilidir. Ayrıca, aşağıda özetlenen, referans olarak uygulanan projelerin listesine bakınız,

Araştırma alanları arasında: Akıllı aktuatörler, robotik; Yüksek enerji verimliliğine sahip dayanıklı elektronik ve elektrik sistemleri (EMC); Üretim, nakliye ve lojistik için gelişmiş planlama; Çok biçimli insan-bilgisayar etkileşimi.

İnovasyon alanları şunlardır: Gelişmiş otomasyon ve enstrümantasyon; Elektronik ürünler; Asansörler; Makine; Otomotiv ürünleri; Ambalajlama; Lojistik, Taşımacılık (Sürdürülebilir hareketlilik), Bilgi sistemleri, Sanal gerçeklik teknoloji çözümleri.

ITAINNOVA, Aragon bölgesinde büyük bir irtibat listesine sahiptir ve çeşitli ulusal ve Avrupa şebekelerine mensuptur: Aragon'un 8500'den fazla işletmesini, KOBİ'ler ve büyük şirketleri, Kamu kuruluşları ve ara yapıları, Üniversiteler ve Yönetimi, araştırma ve geliştirme organizasyonlarını kapsamaktadır.

Rosana Montón Vera, İngiliz Filolojisinden mezun olup Pedagojik Araştırmalar Sertifikasına sahiptir. İletişim ve Tanıtım alanında yüksek lisanslı. Ulusal ve uluslararası düzeyde kontrol, denetim ve proje yönetimi konusunda kapsamlı tecrübeye sahiptir. Projedeki kilit rolü, başarıların, göstergelerin ve performans dönüm noktalarının değerlendirilmesinin yanı sıra güvence altına alınması ve kontrol edilmesidir.

Oscar Pascual Muñoz. Mühendis. Yüksek Lisans İnovasyon Yönetimi ve Endüstriyel organizasyon alanında yüksek lisanslı. Horizon2020 ve diğer R & D & I (Araştırma Geliştirme ve İnovasyon) programları ve Interreg Bölgesel İşbirliği Programları (Avrupa, IVA ve IVB) içindeki tekliflerin hazırlanması üzerine çalışmasının odaklandığı Transfer ve İşletme Departmanı'nın bir parçasıdır. Oscar Pascual, 3MVET ürünlerinin değerlendirilmesinde liderlik yapmaktadır.

Elena Pallarés Beamonte, Klinik Psikoloji bölümü mezun olup Pedagojik çalışmalarda sertifika sahibidir ve Yönecilik ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. E-öğrenme etkinliklerinin tasarımcısı ve eğiticisi olarak tecrübeye sahiptir. Ulusal ve Avrupa eğitim projelerinin proje koordinatörüdür. Organizasyon düzeyinde proje ömrü boyunca ana iletişim noktası olacak, bundan başka çeşitli yönetim ve idari faaliyetlere de katılacak.

epallares@itainnova.es

Web: www.ita.es