Менторските програми като успешна политика за компаниите

Менторските програми като успешна политика за компаниите

Менторството играе важна роля не само за ученето в работна среда, но също така е от полза за репутацията и работната среда на компанията

Обученията под ръководството на ментори, провеждани в реална работна среда, са много важни за учениците от професионалните училища, защото увеличават възможностите им за бъдеща професионална реализация.

Предвид липсата на видимо активно сътрудничество между училищата и бизнеса в сектора на машиностроенето, металообработването и металургията, има много ползи за компаниите, които насърчават менторските програми.

Бизнесът трябва да приеме, популяризира и оцени наставническите програми, за да осъществи възвръщаемост на инвестициите си. Ето и кои са предимствата на програмите за ментори, според автора на авторитетното списание „Harvard Business Review” Ейми Гало:

  • Демонстрират заинтересованост от страна на компанията

Най-голямото предимство от наличието на ментори в бизнеса е възможността за наставлявания да се срещне и да задава своите въпроси на определеното за това лице. Менторът е специалистът, който има възможност да представи нови идеи на учениците, да подпомогне избора им за бъдеща реализация и да даде съвет за работния процес.  От друга страна, обучаващите се могат да стимулират креативността и да ревитализират кариерата на ментора като обсъждат нови идеи, обменят познанства или откриват нови технологии/ програми заедно.

  • Откриват по-ангажирана работна сила

Компаниите се възползват от програмите за менторство, защото допринасят за развитието на по-добре обучена и ангажирана работна сила. Менторите помагат на наставляваните да изучават ролите в една компания, да развиват взаимоотношенията си в организацията и да определят уменията, които трябва да бъдат развити или подобрени.

  • Постигат висока удовлетвореност от работния процес

Програмите за менторство играят ключова роля за намаляване на текучеството на служителите. Изследването от 2013 г. - "Кариерни ползи, свързани с менторинг за ментори", публикувано в  изданието „Journal of Vocational Behavior“ открива, че хората, които имат възможност да работят като ментори, изпитват по-голямо удовлетворение от работата и по-голям ангажимент към своя работодател. Наставникът помага за премахването на всякаква неудовлетвореност от работата, която учениците  могат да сформират по време на обучението, и предоставя информация за корпоративната култура.

Програмите за менторство са икономически ефективен ресурс  за ангажиране и упълномощаване на служителите. Тези програми позволяват на компаниите да развият таланта, с който вече разполагат, и да увеличат производителността в организацията си.

Източник: https://www.inc.com/rhett-power/3-important-benefits-of-starting-a-mentoring-program.html