21. yüzyılda gelecekteki eğilimler ve MEÖ(Mesleki Eğitim ve Öğretim)'nün öncelikleri

21. yüzyılda gelecekteki eğilimler ve MEÖ(Mesleki Eğitim ve Öğretim)'nün öncelikleri

40'ın üzerinde katılımcı CEDEFOP’un “Avrupa'da mesleki eğitim ve öğretimin değişen doğası ve rolü” adlı projesinin bir parçası olan MEÖ’nün dinamik olarak değişen rolünü ve doğasını tartıştı

Araştırmacılar, politika yapıcılar, eğitim sağlayıcıları ve diğer paydaşlar, Yunanistan'ın Selanik kentinde 20-21 Şubat 2018 tarihleri ​​arasında Avrupa'da bu konularda işbirliğini teşvik eden ulusal düzeyde MEÖ’nün geleceği hakkında  bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geldi.

Kasım 2018'de yapılacak olan bir konferansta  “21. Yüzyılda Mesleki Eğitim , Gelecek eğilimleri ve öncelikleri” adlı çalıştay, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan daha önceki etkinlikler ile takip edilecek ve projenin farklı çalışmalarının, bulgularının nasıl sentezlenebileceğini son bölümde nasıl daha ileriye taşınabileceini tartışabilme fırsatı sağlayacak.

Çalıştayda sunulacak olan sonuçlar iki ana başlık altında özetlenebilir:

1995 ve 2018 yılları arasında MEÖ’deki değişiklikler:

 • Genişleme
 • Niteliklerin değiştirilmesi (yeni sistemler)
 • İşgücü piyasasına geçişi yumuşatmak için işverenlerle yakın bağlantılar ile  temel  ve çapraz beceriler yoluyla yaşam boyu öğrenmenin mümkün kılınması
 • Bazı ülkelerde sosyal paydaşların katılımı pahasına devlet müdahalesi
 • Çıraklar / ikili MEÖ için yerleşke teklifi veren şirketler
 • Azalan katılım
 • Avrupa süreç ve araçlarının etkisi

Önümüzdeki yirmi yıl boyunca derslere ayrılan alanlar:

 • Rehberlik
 • Yönetim ve karar alma
 • Hızlı değişim, uzun vadeli istikrar ve öngörülebilirlik ihtiyaçlarını karşılama
 • Zorluklar ve riskler

Çalıştaydaki tartışmalar, önümüzdeki yirmi yıl boyunca MEÖ ve derslerdeki değişiklikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Kaynaklar: http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/vet-21st-century-future-trends-and-priorities