3MVET Mentor’un el kitabı - motive olmuş ve ilham veren mentorlar için değerli bir araç

3MVET Mentor’un el kitabı

3MVET Mentorun el kitabının ana amacı, Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanındaki MEÖ öğrencilerin/stajyerlerin işe yerleştirme yapıldığı şirketlerde uygulamalı eğitimin verilmesinden sorumlu mentorları desteklemek. (kapsamlı sürümünde veya ilgili kuruluşta mevcut meslekler için seçime bağlı olarak uygulanacak). Amacımız yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken okullarla nasıl işbirliği yapılacağı konusunda rehberlik etmenin yanı sıra, öğrenciyi alıp eğitmek, performansını izlemek ve okula geri bildirimde bulunmak olduğundan, el kitabı aşağıdaki konu alanlarına odaklanmaktadır:

  • Mentorun görev ve sorumlulukları;
  • Gerekli olan bilgi, beceri,  yetkinlikler ve ilave yeterlilik, destek ve mevcut sürekli öğrenim fırsatları edinme yolları;
  • Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanındaki yeterlilikler için müfredatın özellikleri (teoriye karşılık pratik);
  • Öğrencilerin gerçek iş aktivitelerine yeterince katılımını sağlama - öğrencilerin ihtiyaçlarını ele alan zorluklar, yasal engeller, çözümler;
  • Okullar ile işbirliği - yasal hükümler, beklenen sonuçlar, görevler, ortak sorumluluklar, teori ve uygulama arasında tutarlılık sağlanması, işe yerleştirmelerin izlenmesi, stratejik yerel ve ulusal eğitim ve öğretim sunan kurumlarla iletişimin sürdürülmesi;
  • Şirkette işe yerleştirme sonucunda MEÖ öğrencileri tarafından kazanılan pratik becerilerin kalitesinin değerlendirilmesi;
  • İşe yerleştirme dönemi boyunca kapsam dâhilindeki birimlerin devlet eğitim standartlarına ve takip edilen yeterliliğe uygun olarak eşleştirilmesi;
  • İş Sağlığı ve güvenliği;
  • Ücretli çıraklık şansı ve yetenekli öğrencilerin potansiyel uzun vadeli istihdamı.

 

El kitapları 5 dilde mevcuttur:

 

BG versiyonu: http://www.3mvet.eu/bg/резултати-от-проекта

EN versiyonu: https://www.3mvet.eu/en/project-results
DE versiyonu: https://www.3mvet.eu/de/projektergebnisse
ES versiyonu: https://www.3mvet.eu/es/resultados-del-proyecto
TR versiyonu: http://www.3mvet.eu/tr/proje-sonuçları