9 Mayıs Mekanik ve Elektroteknik Yüksekokulu

Profesionalna gimnaziya po mehanoelektrotehnika "Deveti mai"

Meslek okulumuzun geçmişi, yedek parça fabrikasının kurulmasına ev sahipliği yapmak üzere endüstriyel bir alan olarak Cherven Bryag'ın yoğun bir şekilde geliştirilmesi ihtiyacını gidermek üzere bağımsız bir Makina Meslek Yüksekokulu’nun kurulduğu 9 Mayıs 1970 yılına dayanmaktadır. 1975 yılından bu yana, her yıl, torna-tesviye, çilingirlik, mekanik, elektrik ve gaz kaynakçılığı, endüstriyel işletmeler için elektrik uzmanlığı mesleki alanlarını kapsayan 6-7 sınıf düzenlenmiştir. 1976 yılından bu yana ise dört yıllık teknik eğitim süresine sahip olan "Makine Mühendisliği Soğuk İşleme Teknolojisi" ve "Zırhlı Araçlar" sınıfları açılmaktadır.

Okulumuzun tarihindeki dönüm noktası; Makina Meslek Yüksekokulu’nun 9 Mayıs Mekanik-Elektroteknik Meslek Yüksek Okulu olarak 15 Haziran 1987 tarihinde değiştirilmesidir. Geleneksel makine becerileri eğitiminin yanı sıra "Otomobil ve Ağır Vasıtalar", "Elektronik", "Soğutma", "CNC Teknolojilerinin Geliştirilmesi" gibi bazı yeni alanlar kurulmuştur.

Okulumuz 40 yıllık tarihin boyunca 6.000'den fazla öğrenciye eğitim vermiş ve bunların% 30'dan fazlası Bulgaristan'da ve yurtdışında yükseköğrenim çalışmalarına başlamıştır. Mezunlarımız; teknisyenler, mühendisler, ekonomistler ve eğitimciler olarak okulumuzun yüksek kaliteli eğitim sağlayıcısı sıfatını korumaktadır.

Şu anda, 8. sınıfın tamamlanmasının ardından kayıt olan öğrencilerimize "Makine ve CNC Sistemleri" alanındaki eğitim vermekteyiz. Eğitimin süresi 5 yıldır. Bu uzmanlık eğitimi verilirken, makine yapımı için teknolojik süreçler tasarlama konusunda yenilikçi bilimsel başarılar yakalamaktayız. Bunun sonucu olarak mezunlarımız, makine uygulamaları ve kullanımı ve proses detayları için ürünler ve süreçler tasarlayabilmektedir. Makinelerin ve sistemlerin yönetimi ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olarak CNC cihazları programlayabilir ve teknik dokümantasyon üretebilirler.

Ayrıca 05.03.2008 tarihinden itibaren 200712547 numaralı lisansla, Makine Operatörlüğü, Makina Mekaniği (Metallerin işlenmesi için makine ve teçhizat); Kaynakçılık; Stok Kontrolörlüğü; Elektronik Ekipman Mekaniği, Taşıma Ekipmanları Mekaniği, Bilgisayar Sistemleri Mekaniği, Tekstil Üretiminde Operatörlük, Elbise Üretimi İşletmeciliği ve Bilgi Teknolojileri Uzmanlığı dâhil 10 mesleki alanda eğitimin ve mesleki yeterliliğin sağlanması ve belgelenmesi için kendi Mesleki Eğitim Merkezi'mizi kurduk.

Şehrimizde bulunan işletmelerin ana üretim faaliyetleri askeri sanayii, makine, giyim ve gıda sanayi alanlarıdır. Ağaç işleme sektörü hariç endüstrinin yapısı yıllarca korunsa da, genel ekonomik kriz, eksik ve verimsiz kapasite kullanımı, sınırlı imalat kapasitesi, güncelliğini yitirmiş ekipman ve teknolojiler, yetersiz yatırım fırsatları, özelleştirme sonrası kontrolün etkisizliği, piyasaların yetersiz bulunması, yetersiz altyapı gibi sebeplerle endüstriyi olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuz istatistiklerin yanında olumlu bir unsur, birçok eski işletmelere yabancı sermayenin girmesidir. Bu nedenle, en önemli görevimiz, bir mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcısı olarak, sanayi ile yakın işbirliği içinde pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için kalifiye bir işgücünü geliştirmenin yanı sıra gençlerin istihdam edilebilirlik ve kariyer beklentilerini arttırmaktır.

Müh. Emil Todorov - 9 Mayıs Mekanik Elektroteknik Meslek Yüksekokulu Müdürü’dür.  Meslek öğretmeni ve okul müdürü olarak 21 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir. Todorov, yalnızca okulun yasal temsilcisi olarak değil, aynı zamanda yönlendirme komitesinin bir üyesi olarak yeni öğretim materyallerinin geliştirilmesi için genel koordinasyonun başında olacaktır.

pgmet@mail.bg

Müh. Sasho Plucharski – Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Öğretimin geliştirilmesine ve eğitim materyallerinin oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

pgmet@mail.bg

Ivan Pechev - İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Projenin nihai uygulama aşamasında kullanılacak yeni geliştirilen ürünlerin (örneğin, "Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji") odaklandığı profesyonel bir literatürün projelendirilmesi ve tercümesinde katkıda bulunacaktır.

pgmet@mail.bg