Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir University

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Güney Marmara’da olup, doğusunda Bursa ve Kütahya, batısında Ege Denizi ve Çanakkale,  güneyinde İzmir ve Manisa ve kuzeyinde Marmara Denizi bulunmaktadır. BAUN Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından birisi olarak, özgür düşünce ve girişimciliğin desteklendiği bir kurumdur. Avrupa Birliği’nin ECTS ve Diploma Eki uygulamalarına dâhil olan üniversiteler arasındadır. BAUN köklü geçmişi, dinamik yapısı ve farklı ilgi alanlarına hitap eden tesisleriyle Balıkesir’e gelen öğrencilere ve çalışanlara en iyi imkânları sunmaktadır.  Balıkesir Üniversitesi konumu ve eğitim kalitesi itibariyle Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Üniversitemizin 56 bölüme sahip 9 fakültesi, 4 ön-lisans programı, 12 meslek yüksekokulu, 4 enstitüsü, 17 araştırma-geliştirme merkezi, bir kongre merkezi ve bir araştırma-uygulama hastanesi bulunmaktadır. Araştırma, eğitim ve öğretim alanlarında bölgesel olarak lider bir kurumdur. Ayrıca proje ekibimizin de uluslararası projelerde geniş bir tecrübesi bulunmaktadır. Üniversitemiz yaklaşık 40 bin öğrenci ve 2 bin akademik personele sahiptir.

Balıkesir Üniversitesi eğitim deneyimlerini bünyesine kazanmak için elinden gelen bütün çabayı göstermektedir. Üniversitemizin bütün alanlarda en güncel teknolojileri, laboratuvar imkânlarını ve uygulama alanlarını bilen ve kullanan yetenekli bir akademik yapısı bulunmaktadır. Balıkesir Üniversitesi’nin birçok farklı ülkeden kurumlarla, kurumlar arası anlaşmaları mevcuttur.

Makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği ve birçok disipline hitap eden 3MVET projesine fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü olarak dâhil olmaktayız. Ayrıca, içlerinde merkez yerleşkesindeki Balıkesir Meslek Yüksekokulu’nun da bulunduğu yüksekokullarımızla Makine ve Metal Teknolojileri, Metalurji vb. alanlarda eğitim ve uygulama imkânları sunmaktayız. Yüksekokullarımızda, kalifiye çalışanın gerektiği iş kollarında çalışacak deneyimli teknisyenler ve uzmanlar yetiştirmekteyiz. Ayrıca öğrencilerimize, bölgemizdeki üretici ve sanayicilerle birebir iletişim halinde olacakları staj imkânları da sunmaktayız.

Prof. Dr. İrfan AY -  1985’ten beri Balıkesir Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Projenin üniversite ayağında yenilikçi bakış açısı ve sanayiinin ihtiyaçları konusundaki büyük tecrübesiyle ürünlerin geliştirilmesinde ekip için bir lider rolü üstlenerek katkıda bulunmaktadır.  

ay@balikesir.edu.tr

Dr. T. Kerem DEMİRCİOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Akın ATAŞ -  Her ikisi de doktoralı öğretim elemanı olarak Makina Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadırlar. Proje ekibinin değerli iki çalışanı olarak, ürün geliştirmede ve geliştirilen ürünlerin kullanımının takibinde katkı sağlayacaklardır.

a.atas@balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Fatih BALIKOĞLU ve Arş. Gör. Oğuzcan İNAL – Her ikisi de makine mühendisliği alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Projedeki görevleri yerel toplantıları organize etmek ve proje evraklarını hazırlamaktır.

fatih@balikesir.edu.tr

inal@balikesir.edu.tr

Doç. Dr. Fahri ÇAKI  - Yerel koordinatör – Balıkesir Üniversitesi Resmi Temsilcisi.

cakifahri@yahoo.com

Sn. Ece Kanbur - Balıkesir Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Birimi, İletişim Sorumlusu.

ecegormez@balikesir.edu.tr

Web: www.balikesir.edu.tr/en/